Alta förvärar Grepen 3 Klinga Norrköping

Fastighetens yta uppgår till ca 9 500 kvm och är belägen i Klinga Norrköping, precis intill E4:an.

Fastigheten innehåller idag befintliga byggnader med en LOA om ca 700 kvm samt utöver detta byggrätter om ca 3000 kvm LOA ytterligare. Befintliga byggnader kommer att renoveras under år 2020 och hyras ut. Byggrätterna utvärderas parallellt och kommer att börja utvecklas under år 2021. 

Byggnaden kommer att byggas med en generös takhöjd, moderna installationer och en tilltalande design. Generösa ljusinsläpp och glaspartier gör att lokalerna lämpar sig såväl för lager, verkstad, kontor och butik. Material, design och funktion kommer hålla hög kvalité då lokalerna uppförs av den långsiktiga ägaren. Det resulterar i en kostnadseffektiv och miljövänlig energianvändning för hyresgästen. Fastigheten kommer att utrustas med solpaneler för att kunna erbjuda hyresgäster kostnads- och klimateffektiv el samt en ökad hållbarhetsprofil. Möjlighet att anpassa lokaler från 200-3000 kvm.

Kontakta oss om ni är intresserade av att etablera er verksamhet här.

Dela
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Email

Alta fastigheter

Kontakt

Copyright 2020 Altfast AB

Web by Getonnet