Koncept

Logo

Vi utvecklar och förvaltar nästa generations industri- och logistikfastigheter

Långsiktigt ägande

Hållbara byggnader och partnerskap

KundFOKUS

Med hyresgästen och partners i fokus

Expertis

Inom projekt och affärsutveckling

Generiskt

Hållbart

Hitech

Arkitektritat

Alta fastigheter

Kontakt

Copyright 2020 Altfast AB

Web by Getonnet