Koncept

Logo

Vi utvecklar och förvaltar nästa generations industri- och logistikfastigheter

Långsiktigt ägande

Hållbara byggnader och partnerskap

KundFOKUS

Med hyresgästen och partners i fokus

Expertis

Inom projekt och affärsutveckling

Generiskt

 • Långsiktig planlösning
 • Hög kvalité
 • Generiska specifikationer

Hållbart

 • Solpaneler
 • Bil & cykelpool
 • Återvinning

Hitech

 • App för lås & klimatåtervinning
 • Elbilsladdare
 • Adaptiv belysning

Arkitektritat

 • Nytänkande gestaltning
 • Representativt
 • Konceptualiserat