Alta ökar fokus på hållbarhet och miljöcertifiering

Som ett nästa steg i vårt hållbarhetsarbete har vi beslutat att certifiera de två byggnader som under 2023 ska uppföras på fastigheten Östra Malmskogen 1:85 i Linköping enligt Miljöbyggnad Silver. Detta för att kunna erbjuda våra hyresgäster lokaler som bra att vistas i, har en låg energiförbrukning och som är bra för miljön.

Även byggnaden som har utvecklats på fastigheten Bilen 3 i Nyköping år Foria och som slutbesiktades i dec 2022 kommer att miljöcertifieras i enlighet med Miljöbyggnad Brons.

Övriga tidigare byggda byggnader planeras att miljöcertifieras i enlighet med Miljöbyggnad iDrift.

Totalt kommer 9 st solcellsanläggningar och ca 100 elbilsladdare ha installerats på våra fastigheter senaste 3 åren.

Här finns mer info om Miljöbyggnad: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/

Dela
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Email

Alta fastigheter

Kontakt

Copyright 2020 Altfast AB

Web by Getonnet