KOPPARN

Just nu finns lediga lokaler på Tenngatan 13

Om fastigheten

Tenngatan 13

Fastigheten har ett strategiskt läge i Ingelstad handels- och verksamhetsområde med närhet till E4, ett av Norrköpings mest attraktiva områden. Fastighetens yta uppgår till 7300 kvm och och den uthyrningsbara arean uppgår till ca 3000 kvm.

Fastigheten har förvärvats tomställd men parallellt med förvärvet har tre hyresavtal signerats. Fastigheten tillträddes 1 feb 2021 och i samband med detta har även hyresgästerna flyttat in.

Yrkesakademin AB – 2100 kvm

YrkesAkademin är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesutbildning. Bolaget bedriver utbildning inom flera områden såsom transport, entreprenad, industri och service.

Höganäs Borgestad AB – 600 kvm

Höganäs Borgestad har anor från 1825 och är en ledande aktör inom tillverkning av eldfasta produkter, installationer och nyckelfärdiga lösningar som ökar industrikundernas produktivitet och konkurrenskraft.

Torpheimergruppen AB – 300 kvm

Torpheimergruppen är ett av de största, privatägda, installationsbolagen i Sverige.

Fakta

Fastighetstyp: Industri

Kommun: Norrköping

Adress: Tenngatan 13

Ort: Norrköping

Area: 3000 kvm

Kontakt

Erik Waldén

Alta fastigheter

Kontakt

Copyright 2020 Altfast AB

Web by Getonnet